Hiến kế cho Hà Nội nhằm cải thiện Chỉ số PAPI
20:52 23/07/2019
(ĐCSVN) - Quan điểm của lãnh đạo TP Hà Nội là lắng nghe, cầu thị; mong muốn các đại biểu Hội thảo nói thẳng, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và hoan nghênh hiến kế...