Thiết thực đóng góp cho mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga
08:07 24/07/2019
(ĐCSVN) - Hai bên sự tin tưởng mối quan hệ hợp tác sẽ ngày càng được tăng cường, với những nội dung phù hợp với nhu cầu, lợi ích của thanh niên hai nước, đóng góp cho sự phát triển...