Đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới
16:08 16/08/2019
(ĐCSVN) - Đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới, đây là cách tính nhằm tính đúng, tính đủ và tính so sánh theo các năm. Cách tính GDP của Việt Nam hiện nay theo thông...