Tiếp tục quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến cộng đồng thế giới
11:33 21/08/2019
(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ...