Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - châu Phi
09:46 08/09/2019
Là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của các quốc gia Trung Đông - châu Phi, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực này.