Bảo đảm theo dõi công đoạn sản xuất trước, sau của sản phẩm thực phẩm
18:20 11/09/2019
(ĐCSVN) - Thông tư 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế yêu cầu việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm cần theo nguyên tắc một bước trước - một bước sau, bảo đảm theo dõi và nhận diện...