Phản biện xã hội Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới góc độ giới
22:13 11/09/2019
(ĐCSVN) - Nữ giới trong cùng ngành nghề, cùng trình độ học vấn và cùng khu vực địa lý đang có thu nhập thấp hơn so với nam giới. Cần thiết phải sửa đổi một số điều trong Bộ luật...