Trao giải thưởng Đối tác Đổi mới Sáng tạo Aus4Innovation
21:42 09/10/2019
(ĐCSVN) – Được lựa chọn từ 115 hồ sơ, ba dự án xuất sắc nhất đã được trao giải thưởng Đối tác Đổi mới Sáng tạo Aus4Innovation.