Quy định mới về việc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
11:10 15/09/2016
(ĐCSVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Thông tư có hiệu...