Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
16:20 26/01/2016
(ĐCSVN)- Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng...