Ảnh minh họa. (Ảnh: T.P)

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 4 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 1.800 cổ phần, bằng 0,04% số cổ phần chào bán. Số lượng cổ phần trúng giá đạt 1.800 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 0,04%. Số tiền doanh nghiệp thu được sau phiên đấu giá đạt 21,4 triệu đồng với giá đấu thành công bình quân đạt 11.894 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm 94 đồng.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 18 phiên đấu giá, trong đó có 14 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 155 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 126,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,8%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 18 phiên đấu giá đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng./.

M.P