Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong tháng 11, có 1 mã sản phẩm là VN30F1811 đáo hạn ngày 15/11/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1901 vào ngày 16/11/2018. Tại thời điểm cuối tháng 11 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1812, VN30F1901, VN30F1903, và VN30F1906.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 8,53% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 30/11/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 16.855 hợp đồng.  

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối  tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 54.773 tài khoản, tăng 7,49% so với tháng trước.

Đáng chú ý, hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới  1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 0,2% khối lượng giao dịch./.

M.P