Các sản phẩm của Công ty cổ phần 26 (Ảnh:T.P)

Công ty cổ phần 26 có Mã chứng khoán là X26 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu.

Được thành lập từ tháng 7/1978, CTCP 26 tiền thần là Xưởng quân dụng 26 trực thuộc Cục Quân nhu với nhiệm vụ là sản xuất các loại mũ, giầy, cáng, võng, balo, nhà bạt để cung cấp quân trang cho các đơn vị quân đội.

Năm 1980 Cục Quân nhu được tách thành 2 cục là Cục Quân lương và Cục Quân trang, Xưởng quân dụng 26 được chuyển về Cục Quân trang. Năm 1981, Tổng cục Hậu cần quyết định đổi tên Xưởng Quân dụng 26 thành Xí nghiệp 26 với nhiệm vụ chính là sản xuất mũ cứng phục vụ quân đội.

Tháng 4/1996, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Công ty 26 thuộc Tổng cục Hậu cần. Năm 2006, Bộ Quốc phòng chính thức phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty và chuyển công ty 26 thành CTCP 26 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhà nước sở hữu 51% vốn điều lệ công ty.

Sau nhiều năm hoạt động, tới năm 2005, Công ty đã chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần. Số vốn điều lệ được duyệt là 50 tỷ đồng và chưa tăng thêm cho tới hiện tại, trong đó, Nhà nước sở hữu 51% vốn. Tháng 10/2017, CTCP 26 được chấp thuận là công ty đại chúng.

Tính tới ngày 01/03/2018, có 566 cổ đông đang sở hữu cổ phần tại X26. Trong đó, có 5 cổ đông tổ chức nắm giữ 53% vốn và 561 cổ đông cá nhân nắm 47% vốn còn lại. Tuy nhiên, chỉ có một cổ đông lớn là Bộ quốc phòng, nắm 51% vốn.

Hoạt động kinh doanh, năm 2016, tổng doanh thu của X26 đạt 547 tỷ đồng, năm 2017 đạt 590 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2016). Trong đó, doanh thu chính từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chiếm tỷ trọng lớn, bình quân khoảng 98% tổng doanh thu.

Về lợi nhuận, năm 2016, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 20 tỷ đồng; năm 2017, lãi sau thuế 21.57 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm trước. Tỷ lệ lợi nhuận của Công ty trên tổng doanh thu trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.7% và 3.65%. Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 598 tỷ đồng, tăng hơn 2.6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22.9 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017.

M.P