Số lượng cổ phần chào bán là 2.495.873 cổ phần (24,9 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 31,8% vốn điều lệ tại CTCP Dược Lâm Đồng với mức giá khởi điểm 28.100 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 4 nhà đầu tư cá nhân tham dự với khối lượng cổ phần đăng ký mua đạt 9.983.492 cổ phần, gấp 4 lần khối lượng cổ phần chào bán. Mức giá đặt mua cao nhất lên tới 31.000 đồng/cổ phần, mức giá đặt mua thấp nhất là 28.200 đồng/cổ phần.

Hình ảnh tại buổi bán đấu giá (Ảnh: M.P)

Kết quả sau phiên đấu giá, SCIC đã bán hết toàn bộ 2.495.873 cổ phần (100% số cổ phần chào bán) cho 1 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 31.000 đồng/cổ phần, cao gấp 1,1 lần mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 77,3 tỷ đồng.

Trong ngày diễn ra phiên đấu giá, ngày 10/10/2019, cổ phiếu của CTCP Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán LDP), đang được niêm yết và giao dịch trên HNX với giá tham chiếu 23.600 đồng/cổ phiếu./.

M.P