Ảnh minh họa (nguồn: tinnnhanhchungkhoan.com.vn)

Chỉ tính trong tháng 11/2018, trên thị trường UPCoM có 8 doanh nghiệp ĐKGD cổ phiếu mới và 1 doanh nghiệp hủy ĐKGD.  

Thị trường diễn biến theo chiều hướng tăng giảm đan xen và đặc biệt giảm mạnh vào giữa tháng nhưng ngay sau khi giảm đã tăng mạnh trở lại. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 52,29 điểm, giảm 1% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 750 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước.

Thanh khoản trên thị trường cũng giảm nhẹ so với tháng trước. Toàn thị trường có hơn 273 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 12,4 triệu cổ phiếu/phiên (giảm 40% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 251 tỷ đồng/phiên (giảm 33,8% so với tháng trước).

Trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 42,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,14 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 674 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 467 tỷ đồng. Tính chung cả tháng nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 207 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

 

M.P