Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, hệ thống các TCTD đã cơ bản thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra; các TCTD yếu kém về cơ bản đã được nhận diện về số lượng và những vấn đề trọng yếu cần xử lý, tái cơ cấu.

Đến 30/11/2016, nợ xấu còn 2,46%, giảm về tỷ lê so với cuối năm 2015. Đặc biệt, số nợ xấu bán cho Công ty quản lý tài sản các TCTD (VAMC) đã giảm về số lượng so với năm trước, nguyên nhân do các ngân hàng đã chủ yếu xử lý nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro, bán tài sản đảm bảo và thu hồi nợ của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, vấn đề có nguy cơ rủi ro cao của các TCTD vẫn là sở hữu chéo, đầu tư chéo. Do đó, NHNN đã có biện pháp xử lý dần và tiến tới xử lý triệt để trong giai đoạn tới. NHNN đã xây dựng đề án tái cơ cấu các TCTD giai đoạn 2016-2020 với nhiều biện pháp, tập trung vào việc giải quyết những vấn đề chưa làm được, nhất là việc xây dựng thể chế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưng đánh giá, việc xử lý các ngân hàng yếu kém hiện nay vẫn cần những giải pháp đột phá để xử lý. Do vậy, NHNN đã xây dựng phương án và đã trình Bộ Chính trị, chờ kết luận phê duyệt từ Chính phủ để tiến hành thực thi vào đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng, công ty tài chính, ông Hưng cho biết, NHNN đã sắp xếp, tiến tới xử lý dứt điểm trong giai đoạn tiếp theo. Đối với các quỹ tín dụng nhân dân, NHNN cũng đã có tờ trình xử lý các quỹ tín dụng nhân dân không có khả năng phục hồi. Các giải pháp đã được NHNN xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt./.

M.P