Ảnh minh họa (Ảnh:L.P)

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 5 phiên này đạt hơn 43 triệu cổ phần, chỉ bằng xấp xỉ 10% khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 1/2018. Cổ phần của các doanh nghiệp chào bán cũng khá thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư thể hiện qua khối lượng cổ phần đặt mua cao gấp 1,9 lần khối lượng chào bán. 

Kết quả, hơn 91% khối lượng chào bán, tương ứng hơn 39,4 triệu cổ phần đã được bán hết cho nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt hơn 470,9 tỷ đồng (cao hơn 46,2 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm). Tính bình quân, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 94 tỷ đồng/phiên.  

Trong đó, đáng chú ý là phiên đấu giá của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có khối lượng đặt mua gấp 2,1 lần so với khối lượng chào bán. Hơn 33,4 triệu cổ phần (100% khối lượng chào bán) đã được bán hết cho 6 nhà đầu tư tổ chức và 42 nhà đầu tư cá nhân. Giá trị cổ phần bán được đạt hơn 333 tỷ đồng.

Một phiên đấu giá đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của công chúng đầu tư đó là phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình. Khối lượng chào bán của CTCP Nước sạch Hòa Bình là 1,6 triệu cổ phần nhưng khối lượng đặt mua gấp 4,8 lần khối lượng chào bán. Kết quả, 100% khối lượng chào bán đã được bán hết cho các nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân cao gấp gần 3 lần so với giá khởi điểm. Giá trị cổ phần bán được đạt hơn 53 tỷ đồng./.

Minh Phương