Ảnh minh họa. (Ảnh:TP)

Theo đó, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.550 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,53%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/8/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,53%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,81%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/7/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,81%/năm.

Trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được tổng cộng 96.251 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

M.P