Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Hapro là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 2004, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại của Thành phố Hà Nội. Trong đó Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công thương Hà Nội) đảm nhiệm chức năng Công ty mẹ - Tổng công ty. Hiện nay Hapro có 10 công ty con, 20 công ty thành viên liên kết và có đầu tư góp vốn tại 11 công ty khác.

Hapro hoạt động trên 03 lĩnh vực kinh doanh chính là Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa và Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Cụ thể, với mảng Kinh doanh xuất nhập khẩu Hapro xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm, đồ uống, may mặc, hàng tiêu dùng…, nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống. Với mảng Thương mại nội địa, Hapro quản lý hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích, kinh doanh hàng miễn thuế, cung cấp dịch vụ ăn uống, lữ hành, kho vận… Với mảng Thương mại nội địa và Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hapro kinh doanh văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, trung tâm phân phối dự trữ hàng hóa logistic.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Hapro tại ngày 30/6/2016 đạt hơn 4.043 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 2.155 tỷ đồng.

Trước cổ phần hóa, Hapro đang quản lý và sử dụng 183 cơ sở nhà, đất. Sau cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty tiếp tục quản lý sử dụng 114 cơ sở nhà đất, trong đó cơ sở nhà đất tại thành phố Hà Nội là 96 địa điểm và cơ sở nhà đất tại các tỉnh/thành phố khác là 18 địa điểm.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng khoảng 5% tổng doanh thu.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 2.200 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ. 1.074.000 cổ phần (tương đương 0,49% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên. 143.000.000 cổ phần (tương đương 65% vốn điều lệ) bán cho nhà đầu tư chiến lược và 75.926.000 cổ phần, tương đương 34,51% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

 

M.P