Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,71%/năm; 0,71%/năm và 0,24%/năm lên mức 4,78%/năm; 4,75%/năm và 4,80%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng đang có xu hướng tăng ở các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng nhưng lại giảm đối với các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm và 01 tuần đều tăng nhẹ khoảng 0,03%/năm lần lượt lên mức 2,24%/năm và 2,30%/năm; trong khi đó, kỳ hạn 01 tháng lãi suất giảm 0,04%/năm xuống mức 2,51%/năm.

Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND đang phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND đang phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với USD lãi suất cho vay hiện phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm./.

M.P