Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần lần lượt giảm nhẹ 0,07% /năm, 0,01 %/năm xuống mức 4,7%/năm và 4,75%/năm; kỳ hạn 1 tháng lãi suất cũng chỉ tăng nhẹ 0,04%/năm lên mức 5,06%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng lại đang có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng nhẹ lần lượt 0,03%/năm, 0,02%/năm và 0,09%/năm lên mức 2,3%/năm, 2,35%/năm và 2,62%/năm.

Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5-7,3%/năm.

Lãi suất cho vay VND cũng đang phổ biến ở mức 6 -9 %/năm đối với ngắn hạn; 9 -11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD  phổ biến ở mức 2,8-6 %/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6%/năm./.

M.P