Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,01%/năm, 0,03%/năm và 0,04%/năm xuống mức 3,00%/năm, 3,06%/năm và 3,37%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,04%/năm, 0,05%/năm và 0,02%/năm xuống mức 2,18%/năm, 2,25%/năm và 2,46%/năm.

Trong khi đó, hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.

Đối với mặt bằng lãi suất cho vay VND vẫn đang phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD cũng đang phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm./.

M.P