Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,18%/năm, 0,32%/năm và 0,28%/năm xuống mức 4,24%/năm, 4,28%/năm và 4,42%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng hiện dao động nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần vẫn giữ mức lãi suất bình quân tuần trước, lần lượt là 2,09%/năm và 2,10%/năm trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng tăng 0,13%/năm lên mức 2,33%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với cho vay bằng USD, hiện lãi suất đang phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

M.P