(ĐCSVN) - Với hơn 49 triệu cổ phần của Vietnam Airlines được mua hết ngay trong phiên đấu giá sáng ngày 14/11 cho thấy, sự kiện IPO Vietnam Airlines đã được các nhà đầu tư quan tâm đặc biệt, trong đó hai tổ chức trúng đấu giá là hai đối tác lớn của Vietnam Airlines. Kết quả là mục tiêu cổ phần hóa của Vietnam Airlines đã đạt được theo đúng lộ trình và kế hoạch Chính phủ đặt ra.

Trong chiến lược hiện đại hóa đội tàu bay, chiếc máy bay A350 đầu tiên sẽ được
Vietnam Airlines đặt mua sẽ về Việt Nam vào tháng 6/2015 (Ảnh: giaothongvantai.com.vn)

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), trên góc độ doanh nghiệp, Vietnam Airlines đã thành công trong việc huy động được nguồn vốn dài hạn của các đối tác sẵn sàng gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp. Xét trên góc độ quản lý nhà nước, nhà nước sẽ vẫn nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 75% để tiếp tục gia tăng động lực phát triển cho Vietnam Airlines. Việc chuyển đổi thành công ty cổ phần, sự đồng hành của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước sẽ hứa hẹn mang lại nhiều động lực phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi tổ chức đấu giá, Vietnam Airlines sẽ phối hợp
các nhà tư vấn tài chính quốc tế Morgan Staley (MS) và Citi Group (Citi) triển khai bán 282.036.800 cổ phần cho đối tác chiến lược, trong đó dự kiến sẽ lựa chọn 01 nhà đầu tư cùng ngành và 01-02 nhà đầu tư tài chính và ưu tiên hướng tới nhà đầu tư có khả năng hỗ trợ thu xếp vốn cho các kế hoạch đầu tư vào đội bay của Vietnam Airlines.

Đối với cán bộ nhân viên, kế hoạch bán ưu đãi 1,52% vốn điều lệ, tương đương 21,5 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên cũng sẽ được BSC tư vấn cho Vietnam Airlines thực hiện ngay sau ngày 14/11, song song với quá trình thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá. Số lượng bán cho cán bộ công nhân viên bao gồm phần bán ưu đãi theo thâm niên công tác (11.320.600 cổ phần) và bán theo cam kết làm việc lâu dài trong công ty cổ phần (9.474.500 cổ phần) đã được cán bộ nhân viên đăng ký tại thời điểm thông qua phương án cổ phần hóa. Theo quy định hiện hành, Vietnam Airlines sẽ phải thực hiện niêm yết cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, gia tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.


Với chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển năng lực đội bay có tính khả thi cao, cổ phiếu của Vietnam Airlines sẽ đem lại nhiều kỳ vọng cho các nhà đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, được phản ánh khá rõ nét qua sự quan tâm của nhà đầu tư trong đợt IPO này. Với kế hoạch chào bán cho các cổ đông chiến lược sẽ sớm được công bố cùng lộ trình niêm yết rõ ràng, cổ phiếu Vietnam Airlines sớm trở thành cổ phiếu của thị trường, xứng đáng trở thành một trong những cổ phiếu trong nhóm dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự thành công của đợt IPO của Vietnam Airlines sẽ thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường, huy động vốn từ các thành phần kinh tế, tăng cường quản lý dân chủ. Đồng thời, sự thành công của Vietnam Airlines cũng góp phần làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Tình hình đăng ký đấu giá của nhà đầu tư:

Nội dung

Số lượng CP

Số lượng nhà đầu tư đăng ký

Tổng số CP Chào bán

49.009.008 cổ phần

 

Tổng số CP Nhà đầu tư đăng ký mua

49.366.200 cổ phần

1.608

Trong đó, cá nhân trong nước

922.500 cổ phần

1.578

Cá nhân nước ngoài

120.000 cổ phần

28

Tổ chức trong nước

48.322.900 cổ phần

02

Tổ chức nước ngoài

0 cổ phần

0

Kết quả đấu giá

Nội dung

Số lượng CP

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/CP

Giá khởi điểm

22.300 đồng/CP

Tổng số CP đăng ký mua

49.366.200 cổ phần

Tổng số CP đặt mua

49.354.000 cổ phần

Khối lượng đặt mua cao nhất

25.760.000 Cổ phần

Khối lượng đặt mua thấp nhất

100 Cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

223.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

22.300 đồng/cổ phần

Giá trúng cao nhất

223.000 đồng/cổ phần

Giá trúng bình quân

22.307 đồng/cổ phần

Giá trúng thấp nhất

22.300 đồng/cổ phần

Tổng số lượng CP chào bán thành công (đạt 100%)

49.009.008 Cổ phần

Trong đó, SL trúng của NĐT cá nhân nước ngoài

120.173 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần chào bán thành công

1.093.244.838.400 đồng

Số lượng NĐT trúng giá

1.577 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức

2

Cá nhân

1.575