Hình ảnh tại lễ ký kết (Ảnh: M.P)

Tại lễ ký kết, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết, thời gian vừa qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên tục hoàn thiện khung pháp lý để bào đảm thị trường được công khai minh bạch và hiệu quả. Gần đây nhất, UBCKNN đã xây dựng Nghị định về Quản trị công ty trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những hệ thống văn bản tiên quyết đề thúc đẩy minh bạch và nâng cao chất lượng doanh nghiệp của bất kỳ thị trường chứng khoán nào trên thế giới. Đồng thời, việc nâng cấp từ thông tư lên nghị định Quản trị công ty cho thấy Chính phủ và các cơ quan quản lý rất quan tâm đến quản trị công ty.

Theo ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, thời gian qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã thúc đẩy thực hiện Quản trị công ty bằng những hành động cụ thề hướng tới doanh nghiệp, như; xây dựng hệ thống công bố thông tin tự động, thành lập Tổ quản trị công ty ngay từ năm 2009, thành lập Hội đồng tư vấn về quản trị công ty, tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp, xây dựng thẻ điểm Quản trị công ty, phát hành một sổ ấn phẩm hướng dẫn doanh nghiệp. Đây là những hoạt động và sản phẩm rất thiết thực đối với thị trường, doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

HNX cũng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức chuyên nghiệp như CPA Australia vì mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán chung. Đặc biệt là việc truyền tải các nội dung, vấn đề về quản trị công ty tới các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch đế nâng hạng thị trường Việt Nam, đưa doanh nghiệp lại gần với thị trường quốc tế hơn nữa.

Tại lễ ký kết, ông Phạm Hồng Sơn bày tỏ mong muốn các Sở Giao dịch tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, cùng phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình quản trị công ty, thực hiện mục tiêu xây dựng thị trường minh bạch công bằng và hiệu quả; đồng thời ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng mong muốn các tổ chức chuyên nghiệp tiếp tục tích cực hỗ trợ các cơ quan quản lý vì sự nghiệp phát triển chung của thị trường chứng khoán. Đối với các doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và công ty đại chúng thực hiện tốt các quy định pháp luật về công bố thông tin và thông lệ tốt nhất quản trị công ty. Về phần mình, UBCKNN sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực nghiên cứu, triển khai các hoạt động hồ trợ thị trường và doanh nghiệp, hỗ trợ các Sở Giao dịch và các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện các chương trình quản trị công ty..,

Minh Phương