Ảnh minh họa (Ảnh: T.P)

Trong đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết và CTCP Chứng khoán VNDIRECT dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường UPCoM.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết quý 2/2018, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX lần lượt là CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, CTCP Chứng khoán VNDIRECT. Trong đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn có thị phần lớn nhất, chiếm 11,18% giá trị giao dịch toàn thị trường, tiếp theo là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  với 9,52% và CTCP Chứng khoán VNDIRECT với 8,49%.

Như vậy, CTCP Chứng khoán Sài Gòn liên tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX cả năm 2017, quý 1/2018 và quý 2/2018. CTCP Chứng khoán VNDIRECT từ vị trí thứ 2 trong quý I/2017 đã xuống vị trí thứ 3 trong quý 2/2018, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vươn lên ngôi thứ 2 từ vị trí thứ 3 của quý trước.

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán VNDIRECT với thị phần chiếm 11,54% giá trị giao dịch toàn thị trường đã chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu thay thế cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn. CTCP Chứng khoán Bản Việt từ vị trí thứ 4 đã vươn lên vị trí thứ 2 với thị phần 10,51%. Trong khi đó, thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Sài Gòn giảm từ vị trí thứ 1 (12,26%) trong quý 1/2017 xuống vị trí thứ 3 (8,66%) trong quý 2/2018.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán VNDIRECT./.

M.P