Ảnh minh họa (Ảnh: TP)

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết quý I/2018, 4 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX là CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Trong đó, thành viên có thị phần môi giới lớn nhất là CTCP Chứng khoán Sài Gòn chiếm 13,61% giá trị giao dịch toàn thị trường, tiếp theo sau là CTCP Chứng khoán VNDIRECT với 9,13%.

Như vậy, CTCP Chứng khoán Sài Gòn liên tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX trong năm 2017 và quý I/2018. CTCP Chứng khoán VNDIRECT từ vị trí thứ 4 trong quý IV/2017 đã lên vị trí thứ 2 trong quý I/2018, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4.

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán Sài Gòn với thị phần chiếm 12,26% giá trị giao dịch toàn thị trường đã vươn lên vị trí dẫn đầu thay thế cho CTCP Chứng khoán VNDIRECT, VNDIRECT xếp vị trí thứ 2 với thị phần chiếm 9,26%. Thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sụt giảm mạnh từ vị trí thứ 2 trong quý IV/2017 xuống vị trí thứ 10 trong quý I/2018. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán IB lại gây bất ngờ khi từ vị trí thứ 8 trong quý 4/2017 vươn lên vị trí thứ 3 trong quý I/2018.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) không có sự thay đổi, vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT./.

M.P