Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Như vậy, đến nay đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, các Công ty chứng khoán, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Danh sách 8 công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh

CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CTCP chứng khoán Sài gòn

CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

CTCP chứng khoán VNDirect

CTCP chứng khoán Bản Việt

CTCK chứng khoán MB

CTCK chứng khoán KIS Việt Nam

 
M.P