Báo cáo tại phiên họp, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng thông tin, trong 9 tháng năm 2016, tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho trên 119.000 lao động; giúp gần 22.000 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 1.046.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng hơn 7.500  căn nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có trên 3.500 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung...

Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp (Ảnh: PV)

Cũng theo ông Thắng, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 9 tháng qua, NHCSXH đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN và Nghị quyết của HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Đến hết tháng 9/2016, tổng nguồn vốn đạt 160.120 tỷ đồng, tăng 13.659 tỷ đồng so với năm 2015; tổng dư nợ đạt 153.306 tỷ đồng, tăng 10.778 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6.792 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Dư nợ tín dụng thực hiện đã hoàn thành 94% theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,41% tổng dư nợ.

Đáng chú ý, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng sau 2 năm triển khai đã phát huy hiệu lực và có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách nói chung và hoạt động NHCSXH nói riêng. Nguồn vốn tín dụng chính sách được chính quyền các cấp quan tâm và tăng cường, bên cạnh đó có sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm từ các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong việc duy trì tiền gửi 2% trên nguồn vốn huy động, góp phần tạo lập nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và nghiên cứu khoa học, kế toán tài chính và xây dựng cơ bản, kiểm tra kiểm giám sát, thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền, pháp chế, cải cách thủ tục hành chính... đều được quan tâm, thực hiện tốt, góp phần thành công vào kết quả hoạt động của NHCSXH trong 9 tháng qua.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Ban điều hành; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống vượt qua những khó khăn đạt được kết quả cao trong 9 tháng qua để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng, bảo đảm khả năng thanh khoản, duy trì ổn định các mặt hoạt động, từ đó tạo động lực cho việc triển khai hoạt động trong những tháng cuối năm - chặng đường nước rút để hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: NHCSXH cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và Nghị quyết của HĐQT chủ động báo cáo, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng và nguồn vốn ủy thác tại địa phương; Đánh giá hiệu quả và ý nghĩa của nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thời gian qua thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn; Tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững, chú trọng tới những địa bàn còn yếu, những đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai, để kịp thời có những đánh giá, đề xuất các Bộ, ngành liên quan xử lý những cơ chế về rủi ro, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con vay vốn, yên tâm sản xuất... Đồng thời yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách đến các cấp, các ngành, đến từng đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân để biết, thực hiện và giám sát./.

Hà Anh