Ảnh minh họa. (Ảnh:M.P)

Đây là ngày thứ hai liên tiếp, NHNN áp dụng điều hành tỷ giá theo cơ chế mới. So với ngày hôm qua, tỷ giá trung tâm hôm nay tăng 11 đồng. So với  tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn áp dụng suốt 4 tháng trước, tỷ giá ngày hôm nay tăng tới 17 đồng. 

Với mức biên độ tỷ giá ở mức +/-3% hiện nay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép giao dịch USD ở mức 21.250 - 22.564 đồng.

Tỷ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Việc công bố tỷ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ được NHNN thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.   

M.P