EVN yêu cầu các đơn vịxây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2017

 Theo đó, để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa..., EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc  thực hiện nghiêm các quy định về PCTT&TKCN của EVN đã được ban hành.

Các đơn vị cần tiến hành đánh giá, tổng kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai năm 2016, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện PCTT và TKCN năm 2017; củng cố, kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong công tác PCTT và TKCN và quản lý vận hành, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2017 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”, trong phòng, chống thiên tai.

Hoàn tất công tác kiểm tra, sửa chữa thiết bị, công trình, nhà xưởng, kho tàng, bễn bãi đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão, lũ; thực hiện nghiêm chế độ trực ban lãnh đạo, chỉ huy và các lực lượng ứng trực 24/24h (kể cả ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

Theo evn