Năm 2017, CPMB đã hoàn thành đóng điện được 9 dự án. Ảnh minh họa.

Trong các dự án được khởi công, CPMB phải khởi công được 3 dự án cấp bách cấp điện cho miền Nam đường dây 500 kV mạch 3 (ĐD 500 kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐD 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, ĐD 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2). 
 
Để hoàn thành mục tiêu trên, CPMB tập trung rà soát các tồn tại, khó khăn và vướng mắc của các năm qua, đặc biệt là năm 2017 để triển khai khắc phục và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2018 và cho những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 5018/NQ-HĐTV ngày 21/12/2017 của HĐTV và Chỉ thị 14/CT-EVNNPT ngày 02/01/2018 của TGĐ EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018.
 
Trong năm 2017, CPMB đã thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư là 2.590,02 tỷ đồng, giải ngân 2.311,22 tỷ đồng, khởi công 13 dự án, đóng điện 9 dự án. Bên cạnh đó, CPMB đã tập trung quyết liệt công tác quyết toán đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; tập trung hoàn thành đạt 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2017; thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 của EVN và EVNNPT.
 
Ông Vũ Ngọc Minh - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Trong năm 2017, CPMB đã đoàn kết, vượt khó, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của EVNNPT mà tiêu biểu là công tác hoàn thành đóng điện nhiều dự án quan trọng, đồng thời đánh giá cao việc chỉ đạo công tác quản lý điều hành quyết liệt trên công trường, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, nâng cao công tác đấu thầu, thu xếp tài chính, quản lý vật tư .v.v.
 
Bên cạnh những mặt làm được, Tổng giám đốc EVNNPT đề nghị CPMB cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác kế hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý tồn tại sau đóng điện… Qua đó, cần đánh giá lại nguyên nhân chủ quan, để hoàn thiện trong các năm tiếp theo, đặc biệt công tác thẩm định công trình, lập dự toán cần được chú trọng hơn nữa, thống nhất cách thức lập cho tất cả các tư vấn để làm cơ sở triển khai thực hiện. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các Tổng công ty Điện lực trong công tác đóng điện, các Công ty truyền tải trong công tác lâm quản. Nghiêm túc trong việc việc phạt hợp đồng tư vấn khi không hoàn thành khối lượng thực hiện. 
 
Đối với công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Vũ Ngọc Minh yêu cầu CPMB tập trung trong công tác đào tạo, tập huấn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác kỹ thuật, thanh tra kiểm tra, trong đó xây dựng các biểu mẫu để thống nhất cho các dự án, nâng cao công tác thẩm định thiết kế tại khâu thẩm định dự án; chú trọng công tác thanh lý vật tư và áp dụng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác Quản lý điều hành và sử dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung để phục vụ công việc. Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch năm 2018.

Lê Linh/Icon.com.vn