Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt

Có 8 đại biểu chính thức của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó có 2 đại biểu đương nhiệm là ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Phạm Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Đoàn đại biểu của Công đoàn Điện lực Việt Nam cần nhận thức rõ niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm khi đại diện cho hơn 107.000 đoàn viên và người lao động trong toàn Tập đoàn tham dự sự kiện chính trị quan trọng này - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh tại buổi gặp mặt.

Ông Dương Quang Thành đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, tích cực tham gia có chất lượng vào các nội dung chương trình của Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động trong ngành Điện đến với Đại hội. Qua đó, giúp người lao động ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội này, Công đoàn Điện lực Việt Nam có báo cáo tham luận với các chủ đề quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Về nhân sự, ông Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam được dự kiến giới thiệu cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24/9 đến 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 950 đại biểu được triệu tập.

Theo evn