Năm 2017, công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải của PTC2 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: Đảm bảo vận hành an toàn trong mùa khô và các ngày lễ, Tết, các ngày có sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, PTC2 đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017. Không có sự cố các đường dây 500kV khi vận hành tải cao, sự cố do cháy, sự cố nghiêm trọng gây rã lưới; đưa 3 trung tâm vận hành và trạm biến áp TBA 220kV không người trực vào vận hành tại Sơn Hà, Đồng Hới, Kon Tum.

Hội nghị quản lý kỹ thuật an toàn lưới điện năm 2018  

Tại Hội nghị, đại diện  các đơn vị đã trình bày 10 tham luận chuyên sâu đề cập những kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp quản lý kỹ thuật an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 nhấn mạnh: Bước sang năm 2018, để thực hiện tốt nhiệm vụ do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao, PTC2 cần tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật, tổ chức vận hành nhằm giảm sự cố lưới điện. Không để xảy ra sự cố có nguyên nhân chủ quan, do sai phạm quy trình, quy phạm, vi phạm hành lang an toàn lưới điện; đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động. Triển khai áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, quản lý kỹ thuật, vận hành nhằm tăng năng suất lao động, tăng khả năng giám sát thiết bị, ngăn ngừa sự cố lưới điện. Tiếp tục rà soát công tác đảm bảo hành lang tuyến ngăn ngừa sự cố, xử lý dứt điểm các tồn tại theo biên bản kiểm tra toàn tuyến. Tập trung đôn đốc, giám sát công tác thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện của Công ty trong năm 2018...

Mạnh Hùng