Nhà ngoại giao Slovakia Miroslav Lajcak được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72. (Ảnh: UN)

Trong bài diễn văn nhậm chức, tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh 6 ưu tiên mà ông mong muốn bảo vệ trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ông Miroslav Lajcak ngay lập tức thông báo sẽ yêu cầu các nước thành viên tập trung vào người dân, cũng như phòng ngừa và hòa giải vì một nền hòa bình bền vững. Ưu tiên thứ ba sẽ là vấn đề di cư và tiến trình liên tục của Hiệp ước Di cư toàn cầu.

Ông Lajcak cũng cho biết sẽ xem xét vấn đề các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và khí hậu, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh vào nhu cầu của các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. "Ưu tiên thứ năm của tôi sẽ là vấn đề nhân quyền" – tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định và chỉ rõ không thể có hòa bình và phát triển nếu không tôn trọng phẩm giá và các quyền cơ bản của tất cả mọi người.

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 khẳng định sẽ bảo đảm cân bằng nam nữ và phân bố địa lý cũng như bình đẳng tốt nhất có thể trong Đại hội đồng. Cuối cùng, ông nhấn mạnh "chất lượng" của các công việc mà Liên hợp quốc thực hiện, đồng thời cho biết sẽ quan tâm để những nước nhỏ tham gia tích cực hơn vào tất cả các công việc trong nhiệm kỳ ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Một mục tiêu khác mà ông Lajcak công bố là thúc đẩy sự tương tác mang tính xây dựng, rõ ràng và cởi mở cho tất cả giữa các nước thành viên và Chủ tịch Đại hội đồng. Ông cũng cho biết sẵn sàng xem xét các sáng kiến ​​cải cách của Tổng thư ký Liên hợp quốc trong các lĩnh vực hòa bình và an ninh, phát triển và quản lý.

Thêm vào đó, ông Lajcak đặc biệt coi trọng cải cách hiệu quả và vai trò của Đại hội đồng Liên hợp quốc bởi theo ông "đây là một vấn đề đạo đức và chính trị".

Ông Miroslav Lajcak, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu của Slovakia, là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 và đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Ông Miroslav Lajcak sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc từ tháng 9 tới./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)