Ảnh minh họa (Nguồn: ITU)

Theo đó, các yếu tố thông tin thu được sau khi tiến hành phân tích kỹ lưỡng có thể bổ sung hữu ích cho việc ra quyết định dựa trên những bằng chứng cụ thể, có thể được sử dụng ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm đạt đạt được 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) do Liên hiệp quốc thiết lập tới năm 2030.

Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới được kỷ niệm vào ngày 17/5 hàng năm đánh dấu kỷ niệm lễ ký công ước Điện tín quốc tế đầu tiên và thành lập Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Đây là dịp để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các kết quả, viễn cảnh mà việc sử dụng Internet và các công nghệ thông tin và truyền thông khác mang lại trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, cũng như các cách thức để giảm khoảng cách số.

Chủ đề của Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới năm 2017 tiếp nối các hoạt động của ITU nhằm làm nổi bật những tiến bộ của công nghệ đã tạo điều kiện cho sự ra đời của dữ liệu lớn, từ đó thiết lập các quy chuẩn liên quan tới các dữ liệu này và xác định các nguồn lực và hình thức sử dụng để cải thiện xã hội thông tin và tiếp tục theo đuổi các tiến bộ, mở ra những hướng đi mới cũng như ứng phó với các thách thức về phát triển.

Trong thông điệp đưa ra nhân ngày kỷ niệm này, Tổng thư ký ITU Houlin Zhao nêu rõ: Chủ đề của Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới năm 2017 sẽ khám phá sức mạnh của các dữ liệu lớn phục vụ cho phát triển và xem xét các cơ hội gợi mở để biến những dữ liệu không hoàn hảo thành những thông tin có thể thúc đẩy sự phát triển. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để xem xét kỹ hơn về tầm quan trọng của quản trị và điều tiết, cùng ý nghĩa của quyền riêng tư và an ninh cá nhân trong bối cảnh nguồn dữ liệu và kết nối gia tăng mạnh mẽ.

Chúng ta sẽ có thể có vô số các cơ hội nếu biết cách hoàn thiện và khai thác tốt hơn các dữ liệu lớn và hiểu được tác động của nguồn dữ liệu này có thể đem lại nhiều lợi ích trên quy mô toàn cầu./.

Khánh Linh (Theo ITU, UN)