Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Ảnh: UN)

Với việc thông qua Nghị quyết 2368 (năm 2017), Hội đồng Bảo an quyết định theo các nghị quyết có liên quan trước đó, các quốc gia thành viên phải áp dụng những biện pháp đóng băng tài sản, cấm di chuyển và cấm vận vũ khí.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng tiếp tục quyết định các tiêu chí để ghi vào danh sách các cá nhân và tổ chức có liên kết với những tổ chức khủng bố này.

Trong nghị quyết vừa được thông qua, Hội đồng Bảo an nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả các biện pháp khác nhau được mô tả.

Hội đồng cho biết "ngày càng lo ngại trước thực tế rằng các nghị quyết trước đó không được áp dụng", đặc biệt là "số lượng không đủ các báo cáo trước đó" cho Ủy ban chống khủng bố (CTC).

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng được đề cập trong nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an, đó là tài trợ khủng bố. Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "kêu gọi" tất cả các quốc gia thành viên thực hiện khoảng 40 khuyến nghị sửa đổi của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)