Người dân châu Phi (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Mặc dù đạt được tiến bộ to lớn trong việc mở rộng bảo trợ xã hội ở nhiều nơi trên thế giới, song quyền con người về an sinh xã hội vẫn chưa trở thành hiện thực đối với phần lớn dân số thế giới.

Số liệu được trình bày trong Báo cáo toàn cầu về bảo trợ xã hội 2017 – 2019 cho thấy: Bảo trợ xã hội phổ quát để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững, chỉ có 45% dân số thực sự được hưởng lợi từ ít nhất một trợ cấp xã hội, trong khi 55% còn lại – 4 tỷ người – không được bảo trợ. Báo cáo mới cũng cho thấy chỉ có 29% dân số thế giới được tiếp cận với an sinh xã hội toàn diện, tăng nhẹ từ tỷ lệ 27% năm 2014 – 2015, trong khi 71% còn lại không được bảo trợ, hoặc chỉ được bảo trợ một phần.

Theo Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder, thiếu bảo trợ xã hội khiến cho những người dễ bị bệnh tật, nghèo đói, bất bình đẳng và bị gạt ra ngoài lề xã hội trong suốt cuộc đời của họ. Để 4 tỷ người trên toàn thế giới không được hưởng quyền con người này là một trở ngại đáng kể đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. “Trong khi nhiều quốc gia có một chặng đường dài để tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội thì vẫn cần những nỗ lực rất lớn để bảo đảm rằng, quyền bảo trợ xã hội trở thành hiện thực cho tất cả mọi người” – ông nhấn mạnh.

Báo cáo khuyến nghị tăng chi tiêu công cho bảo trợ xã hội để mở rộng phạm vi bao phủ của bảo trợ xã hội, đặc biệt là ở châu Phi, châu Á và các nước Arab, để bảo đảm ít nhất một nền tảng bảo trợ xã hội tối thiểu cho tất cả mọi người dân.

Bên cạnh đó, báo cáo của ILO còn nêu bật những đóng góp của bảo trợ xã hội phổ quát đối với xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, Báo cáo chỉ ra cách thức để các nước đang phát triển thực hiện được những mục tiêu này; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng bảo trợ xã hội cho người lao động như một cách để hợp thức hóa việc làm và cải thiện điều kiện làm việc của họ.

Tuy nhiên, bà Isabel Ortiz, Giám đốc Văn phòng bảo trợ xã hội của ILO lưu ý, các chính sách thắt chặt chi tiêu trong ngắn hạn vẫn tiếp tục làm suy yếu nỗ lực phát triển dài hạn. Những điều chỉnh củng cố tài chính có tác động xã hội tiêu cực đáng kể và ảnh hưởng đến việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững./.

Khánh Linh (Theo ILO, UN)