Ngày 4/7, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020), biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2020.

Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố và Đảng uỷ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thủ đô và tổ chức Công đoàn, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức triển khai các văn chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đặc biệt là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến 100% Công đoàn cơ sở, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động.

 
leftcenterrightdel

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 nhận bằng khen tại chương trình 

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các Công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, tập trung vào các phong trào như “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô, phong trào xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”... 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên phong trào thi đua đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" và phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo" vẫn luôn được người sử dụng lao động và công nhân lao động ở hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng.

Thông qua các phong trào thi đua giúp cơ quan, doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định và phát triển sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tạo việc làm cho công nhân lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

leftcenterrightdel

Công nhân khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" năm 2020 

Thời gian tới, để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan toả rộng lớn trong các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đoàn viên, công nhân lao động, qua đó xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước.

Dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã biểu dương 18 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2015 – 2020), 228 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” , 265 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2020.

 
Minh Châu