Ngày 11/6, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Phát biểu, tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, nêu rõ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là một văn bản mang sức sống thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc, chứa đựng tư tưởng, tình cảm, trí tuệ con người Việt Nam, trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc triệu triệu trái tim người dân Việt Nam đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không quản ngại khó khăn, gian khổ đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để mỗi chúng ta nhắc lại, ghi nhớ, khắc sâu truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, đồng thời hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và là một thành phố “đáng sống” như cách gọi đầy trân trọng và yêu mến của bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đảng bộ, chính quyền và mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp của thành phố đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là thi đua theo chủ đề năm do Thành ủy phát động như Năm công tác cán bộ và cải cách hành chính, Năm doanh nghiệp, Năm văn hóa, văn minh đô thị, Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư…, nhiều địa phương tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của ngành, đơn vị, địa phương mình hoặc những vấn đề liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành, cấp mình.

Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như Chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, doanh nghiệp hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Dân vận khéo, phát huy dân chủ cơ sở…, Đà Nẵng cũng tiếp tục đẩy mạnh việc tôn vinh những tấm gương sáng, người tốt, việc tốt theo lĩnh vực, ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải thưởng.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

“Trong thời gian tới, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn lúc nào hết phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, người người thi đua, nhà nhà thi đua, các ngành các cấp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”, đồng chí nhấn mạnh.

 72 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước thành phố nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Tuấn)

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhân dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao tặng Bằng khen cho 72 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước thành phố theo Quyết định 2278/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố./.

Anh Tuấn