leftcenterrightdel
Thanh niên chuyển bồn nước tặng cho người dân .

Với mục tiêu phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ đời sống sản xuất, từng bước thích nghi với những khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về mọi mặt cho người dân; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn trong việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với bản thân, gia đình, đề ra các giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc trữ nước; vận động các nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị, dụng cụ và hỗ trợ chuyên chở, vận chuyển, cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Sơn Hà và đối tác Chân Thật phối hợp tổ chức hỗ trợ 2 tỉnh Cà Mau và Bến Tre là hai địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

Trước mắt, hỗ trợ 1 máy lọc nước công suất lớn cho tỉnh Cà Mau; 100 bồn nước loại 500 lít cho hai tỉnh Cà Mau và Bến Tre. Bên cạnh đó, hỗ trợ mô hình sinh kế nhằm thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra gồm: 20 mô hình nuôi gà, mỗi mô hình 50 con gà giống và thức ăn từ khi nuôi đến khi xuất chuồng; 20 mô hình nuôi vịt biển cho hai tỉnh và 10 mô hình nuôi ong ở rừng ngập mặn tại Cà Mau. Tổng kinh phí hỗ trợ dịp này là gần 500 triệu đồng.

Về lâu dài, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan, nghiên cứu các mô hình sinh kế để thích nghi với các biến đổi của tình hình hạn hán và xâm nhập mặn để chuyển giao cho bà con nhân dân.

Nam Phong