Các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm. (Ảnh: Mạnh Thắng)

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại Triển lãm.

Với hơn 2000 ấn phẩm gồm: sách, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, tạp chí, tranh, ảnh, video..., Triển lãm được trưng bày theo từng không gian hợp lý, phản ánh rõ nét tiến trình lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện, gồm:  Không gian trưng bày hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người mở đầu sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ của Đảng và đặt mốc son đầu tiên trong chặng đường phát triển của Học viện. Không gian giới thiệu thành tựu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác các trường chính trị, công tác thông tin, báo chí, xuất bản…của Học viện.  Không gian giới thiệu thành tựu trên các lĩnh vực công tác của các học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không gian giới thiệu thành tựu của Học viện trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển theo các thời kỳ lịch sử cụ thể.

Phát biểu khai mạc triển lãm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Triển lãm là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Học viện, là hoạt động lắng sâu nhất trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, qua đó giới thiệu, phản ánh những nỗ lực, kết quả lao động sáng tạo, không ngơi nghỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện; giới thiệu, phản ánh thành tựu của Học viện trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Triển lãm cũng là cơ hội để một lần nữa mỗi cán bộ, công chức, giảng viên, học viên và người lao động nhìn nhận toàn diện, đầy đủ và thực chất hơn về sự phát triển Học viện trong 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Học viện sẽ luôn giữ vững bản sắc Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, hoàn thành thật tốt trọng trách nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; mong muốn Triển lãm sẽ góp phần lan tỏa thật tốt những kết quả, thành tựu của Học viện trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển./.

 

An Nhiên