Các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.
(Ảnh: Việt Dũng) 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố;…

Theo các quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có thêm 5 Ủy viên, đó là các đồng chí: Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 5 đồng chí được Ban Bí thư chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: 5 đồng chí có vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành của một trong những Đảng bộ lớn nhất cả nước, có truyền thống cách mạng đấu tranh kiên cường trong công cuộc giải phóng, thống nhất đất nước và không ngừng đổi mới sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố.

Gửi gắm niềm tin của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy vào 5 đồng chí vừa được chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn 5 đồng chí từ kinh nghiệm công tác của mình, tự hào với trách nhiệm được giao, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các sáng kiến, tích cực đóng góp cho Thành phố trên các lĩnh vực mà các đồng chí phụ trách; đồng thời cùng tìm giải pháp để giải quyết khó khăn đang đặt ra đối với Thành phố, tiếp tục góp phần đưa Thành phố phát triển đi đầu trong cả nước.

Thay mặt 5 đồng chí vừa được chỉ định là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đồng chí Trần Thế Thuận đã bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ và cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách, góp phần hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa tới những nội dung sát với thực tế, cùng định hướng phát triển của Thành phố trong những năm tiếp theo.

Được biết, trước đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 29, khóa X (diễn ra ngày 17/6/2019) đã biểu quyết thông qua bổ sung 5 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở này, Thành ủy Thành phố đã trình Trung ương xem xét, phê duyệt. Cụ thể:

Đồng chí Trần Thế Thuận, sinh năm 1967; trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy từ tháng 10/2018.

Đồng chí Lê Văn Minh, sinh năm 1976; trình độ Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy từ tháng 6/2019. Trước đó, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1970; trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 4/2019.

Đồng chí Dương Anh Đức, sinh năm 1968, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Toán học; Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông từ tháng 7/2017.

Đồng chí Bùi Xuân Cường, sinh năm 1975; trình độ Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công; Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố từ tháng 1/2019./.

VL