Chiều ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Trên cơ sơ quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết 18 –NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 39 –NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”…, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22- NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: TH.


Ngày 6/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 01/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Nghị định có hiệu lực thi hành từ thời điểm ký ban hành.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay, theo Nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi, thêm vào đó, nhiệm vụ có phần nặng nề hơn. Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cũng theo Nghị định 01/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp Tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ; Sáp nhập 20 cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh, TP trực thuộc trung ương và sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương tinh gọn hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Cục, công an cấp tỉnh; Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Cục, Công an cấp tỉnh và giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.

Bộ Công an sẽ xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt sẽ bố trí công an xã, thị trấn chính quy ở một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), tiến tới thực hiện trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

“So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập 20 cảnh sát PCCC vào công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp Đội” - Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, sớm ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng CAND đã đạt được những kết quả nổi bật: Giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (giảm 0,17%); điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao ( vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,5%); đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội. Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt.

 
Thu Hằng