Sáng ngày 8/11, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Công an nhân dân (CAND).

Ngành Công an triển khai Ngày Pháp luật rất nghiêm túc, hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai
thi hành Luật PBGDPL giai đoạn 2013 – 2018 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. (Ảnh: TH).

Qua 05 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2018) đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp, pháp luật có sức lan tỏa trong lực lượng CAND, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng phong phú, cụ thể. Qua đó, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ công an trong việc nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thông qua các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật và các hoạt động thực thi nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân còn kịp thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm là: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngày nào cũng phải là Ngày Pháp luật”.

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL trong CAND được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Việc PBGDPL đối với các luật, pháp lệnh, văn bản do Bộ Công an chủ trì hoặc tham gia soạn thảo đều được chú trọng ngay từ giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống…

Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua.

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ mít tinh. (Ảnh: TH).

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021. Lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp mô hình tổ chức theo quy định của Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh việc cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật…

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 101 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật PBGDPL giai đoạn 2013 – 2018 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Thu Hằng