Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Quang Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao quyết định và chúc mừng tân Chánh Văn phòng Trần Quang Nam. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đồng chí Trần Quang Nam đã nhận được sự tín nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng, được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với tân Chánh Văn phòng.

Thứ trưởng đề nghị, tân Chánh Văn phòng Trần Quang Nam sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Trần Quang Nam cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Anh