Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, theo tờ trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với trường hợp tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung chứng nhận Giải thưởng cho tác giả. Như vậy, tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) đủ điều kiện theo quy trình gồm giải thưởng các ca khúc “Vầng trăng Ba Đình”, “Người về thăm quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số Hội đồng cấp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật 2016 cho 8 tác giả. Cụ thể, ngày 20/1/2017, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 3 tác giả Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh.

Ngày 27/2/2017, Hội Nhà văn Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh).

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 2 tác giả Trần Viết Bính (Trần Việt) và Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh).

Ngày 3/3/2017, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận giải thưởng cho 2 tác giả Nguyễn Thành Đại (Từ Lương) và Phạm Vũ La (Hoàng Luyện). Như vậy 8 tác giả đã đủ điều kiện theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cho tác giả 8 tác giả có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số Hội đồng cấp Nhà nước.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2016 cho 2 cố tác giả là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (Xuân Quỳnh) và Hà Đức Trọng (Thu Bồn).

Vào ngày 5/1/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả, đồng tác giả; tặng Giải thưởng Nhà nước cho 67 tác giả, đồng tác giả đã có tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017 dự kiến diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 11/3. Tuy nhiên, do có sự thay đổi đột xuất, ngày 7/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra thông báo sẽ hoãn buổi Lễ trao tặng./.

VH