Phóng viên (PV):  Những thách thức đặt ra đối với Bộ trưởng trong nhiệm kỳ này như thế nào, thưa ông?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thách thức về mặt tài chính ngân sách trong giai đoạn tới có rất nhiều. Trong đó, một số nội dung rất quan trọng gắn với an ninh, an toàn tài chính quốc gia như vấn đề tiến hành tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tái cơ cấu chính sách thu, chi để đảm bảo cơ cấu chi hợp lý của dự toán ngân sách nhà nước.

Thứ hai  là phải đảm bảo vấn đề an toàn, an ninh tài chính gắn với đảm bảo an toàn nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TH).

PV: Ông sẽ xử lý các thách thức này như thế nào trong nhiệm kỳ mới. Ông có ngại đương đầu khó khăn không?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Để triển khai các nội dung này, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính được Chính phủ giao triển khai Đề án tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với đảm bảo an toàn nợ công.

Theo đó, phải tổ chức rà soát hết lại toàn bộ chính sách thu của chúng ta từ trước đến nay trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải cắt giảm lộ trình thuế quan theo các hiệp định đã cam kết.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp và không thuận lợi, chúng ta phải điều chỉnh lại chính sách thu để vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Rà soát tổng thể các chính sách chi để tiến tới đảm bảo yêu cầu dành thích đáng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và tiết kiệm chi thường xuyên cũng như đảm bảo nguồn vốn để trả nợ những khoản mà lâu nay chúng ta đã vay. 

Tôi cho rằng điều này rất quan trọng để đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia. Chúng ta phải siết chặt đầu tư công, đặc biệt là hiệu quả của các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, từ nguồn vốn vay ODA, từ nguồn vốn sổ xố kiến thiết và trái phiếu chính phủ…

Đây là những thách thức không nhỏ  mà chúng ta phải giải quyết, kể cả các giải pháp và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, tôi thấy càng tự tin hơn bởi công việc của mình, mình nắm tốt hơn. Trong khi đó, cử tri, Quốc hội, Chính phủ cũng chia sẻ hơn với tình hình tài chính ngân sách của quốc gia bối cảnh hiện tại.

PV: Thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng người dân, dư luận vẫn rất bức xúc với tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành thuế, hải quan. Vậy, trong nhiệm kỳ này, Bộ trưởng sẽ có những giải pháp đột phá gì để xử lý tình trạng trên?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nếu nói công bằng trong thời gian qua, nhất là 2- 3 năm gần đây các cải cách trong ngành thuế, ngành hải quan rất là mạnh mẽ. Điều này, người dân và các doanh nghiệp cũng đã thừa nhận và cũng ghi nhận điều đó.

Tuy nhiên, trong quá trình cải cách, đổi mới thì chúng ta đổi mới về cơ chế quản lý nên còn nhiều khó khăn, với bộ máy khá lớn từ Trung ương đến cấp huyện.

Hiện nay, trong quá trình đổi mới, cải cách, chúng tôi tập trung vào đào tạo lại đội ngũ cán bộ, tập trung rà soát các quy trình, quy phạm, rồi các quy định về đạo đức nghề nghiệp của thuế, hải quan. Điều này rất quan trọng!

Các quy trình này thì vừa qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát thì cũng rất ghi nhận, tuy vậy, trong quá trình đó, chúng tôi rất cần sự giám sát của người dân, doanh nghiệp, kể cả giới truyền thông.

Trong quá trình triển khai không thể nói là thuận lợi, một chiều mà rõ ràng là có những cá nhân có thể nói là "con sâu làm rầu nồi canh". Chúng tôi hoàn toàn thấy điều đó là một thực tế.

Những “con sâu làm rầu nồi canh” thì sẽ bị xử lý rất nghiêm minh, vi phạm đến mức xử lý pháp luật thì xử lý pháp luật, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.

Có thể nói trong mấy năm vừa qua, bằng các giải pháp, luân phiên cán bộ thì chúng tôi đã luân chuyển hơn 10.000 cán bộ và quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã xử lý trên dưới 300 cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trong thuế, hải quan vi phạm về hành chính.

Chúng tôi tin rằng cùng với thời gian thì sự chuyển biến trong ngành thuế , hải quan sẽ bắt nhịp kịp cùng sự đổi mới của đất nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

PV:  Áp lực chi tiêu công có phải là một trong những ưu tiên hành động của Bộ trưởng trong nhiệm kỳ mới hay không?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Chúng ta phải có đề án tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Không có nghĩa là chúng ta giảm chi tiêu một cách đột ngột mà giảm chi tiêu thường xuyên phải gắn với hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi tiêu, gắn với cải cách đồng bộ tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ đề án, Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh sự nghiệp công, kể cả chúng ta phải rà soát lại toàn bộ tổng thể chính sách về an sinh xã hội để đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn.

Về nợ công chúng ta đã từng bước công khai. Công khai này rất quan trọng để đề ra các giải pháp, khả năng trả nợ, bố trí nguồn lực trả nợ, quản lý sử dụng nợ công hiệu quả hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thu Hằng (ghi)