Kể từ khi được thành lập đến nay, PPWE đã chứng tỏ là một cơ chế hoạt động hiệu quả, thúc đẩy thành công các vấn đề phụ nữ trong APEC, đóng góp đáng kể trong việc nâng cao các cơ hội kinh tế của phụ nữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đang có nhiều thay đổi như hiện nay, việc lồng ghép nội dung bình đẳng giới và phụ nữ trong các nền kinh tế APEC ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Xuất phát từ thực tế này, APEC đã quyết định tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về hiện trạng của PPWE và đưa ra 11 khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm. Năm 2017 là thời hạn Nhóm phải báo cáo lên Ủy ban chỉ đạo về hợp tác kinh tế và kỹ thuật của các quan chức cao cấp APEC (SCE) về các kết quả này. Do vậy, với tư cách Chủ tịch PPWE, Việt Nam đã chủ động xây dựng các nội dung báo cáo về việc thực hiện khuyến nghị để đưa ra thảo luận với các nền kinh tế.

Các đại biểu dự Hội nghị Đối tác chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế. (Ảnh: Đặng Hải)

Các đại biểu cũng trao đổi về các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy vấn đề giới xuyên suốt trong tất cả các nhóm công tác của APEC và lồng ghép vào toàn bộ các dự án của APEC, trong nhiệm kỳ Chủ tịch PPWE, việc chia sẻ trách nhiệm chủ trì giữa khu vực công và khu vực tư nhân, v.v. Văn kiện “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” do Việt Nam xây dựng và được thông qua ngày hôm qua đã góp phần giải quyết tương đối các vấn đề nêu trong khuyến nghị.

Hội nghị PPWE cũng thảo luận và chuẩn bị các nội dung quan trọng cho Đối thoại Công tư về Phụ nữ và Kinh tế và Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế sẽ diễn ra vào ngày 28-29/9/2017 tại Thành phố Huế. Sự kiện chính thức đầu tiên của Tuần lễ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đã khép lại sau hai ngày làm việc, đánh dấu một bước khởi đầu thành công.

Cũng trong ngày 27/9, hai sự kiện bên lề cũng đã được tổ chức thành công, gồm: Diễn đàn Phụ nữ và Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đồng chủ trì, và Lễ trao Giải thưởng kinh doanh thành công trong APEC do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì./.

Khắc Kiên