Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ngành giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, ngành GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được như: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT; Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường, chỉ đạo xuyên suốt, nhất là các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Do đó, Bộ đã hoàn thành toàn bộ các kế hoạch, chương trình của năm 2018, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Về công tác vận tải, chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Sản lượng vận tải năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, ước đạt 1.634 triệu tấn hàng, tăng 10%; đạt 4.641 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm 2017; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 306 tỷ tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 207 tỷ lượt HK.km; tăng 7,6% về luân chuyển hàng hóa và tăng 10,9% về luân chuyển hành khách so với năm 2017. Chỉ số năng lực quốc gia về logistics năm 2018 của Việt Nam xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra (tăng 25 bậc so với năm 2016), tất cả 6 tiêu chí đánh giá đều tăng vượt bậc so với năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định, công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tiếp tục được triển khai chặt chẽ, quyết liệt. Hoàn thành, đưa vào khai thác 27dự án, khởi công mới 16 dự án.

Công tác chuẩn bị các dự án trọng điểm của Ngành như Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam... được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản bám sát lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bộ đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân; tuy nhiên, dự kiến các nguồn vốn giải ngân năm 2018 ước đạt 33.785 tỷ đồng, đạt 92,99% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngoài NSNN sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch, tương đương với số vốn giải ngân là 10.000 tỷ đồng; nguồn vốn NSNN và TPCP dự kiến giải ngân 23.785 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch.

Về quyết toán các dự án hoàn thành: các chủ đầu tư, Ban QLDA đã lập, trình quyết toán 39 dự án vốn NSNN với giá trị là 26.812 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và 07 dự án BOT; các cơ quan, đơn vị đã thẩm tra, phê duyệt 82 dự án với giá trị phê duyệt là 54.151 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch của năm. Đối với các dự án BOT, BT, đến nay, Bộ đã chấp thuận quyết toán được 62 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) trên tất cả các lĩnh vực được triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông (ATGT), bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ để đảm bảo ATGT được quan tâm thực hiện, đến nay đã xử lý 139 điểm đen, 76 điểm tiềm ẩn và 107 điểm nhỏ lẻ gây mất ATGT. Đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Tổng số thu phí sử dụng đường bộ năm 2018 ước đạt 8.035 tỷ đồng, vượt thu 1.085 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm 2018.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong năm 2018, Bộ GTVT cũng tập trung rà soát, xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Đã tiếp tục tiến hành tái cơ cấu, cổ phần hóa các Tổng công ty theo đúng lộ trình. Đã thực hiện chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 05 doanh nghiệp thuộc Bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT được triển khai tích cực. Công tác thẩm tra, thẩm định ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATGT đường thủy nội địa được cải thiện; năng lực giám sát an ninh, an toàn hàng không được nâng lên; công tác quản lý, cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt được tăng cường... Công tác kiểm soát trọng tải xe tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương duy trì. Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông tiếp tục được chú trọng, tuy nhiên, đã xảy ra 107 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 20 vụ ( tăng 23%) so với năm 2017. Năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, làm bị thương 14.802 người. So với năm 2017, giảm 1.348 vụ (giảm 6,71%), giảm 33 người chết (giảm 0,4%), giảm 2.238 người bị thương (giảm 13,13%).

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2019, các tồn tại trong công tác giải ngân kế hoạch như nêu trên cần được rút kinh nghiệm, xử lý dứt điểm từ những ngày đầu, tháng đầu, ngay sau khi được giao kế hoạch năm, với một số giải pháp cụ thể, khoa học. Trong đó, đặc biệt tập trung bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 để tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư/ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đã có nguồn vốn, đặc biệt các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành để đưa vào khai thác các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, chủ động rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan bổ sung (hoặc ứng trước kế hoạch) cho các dự án, nhất là vốn đối ứng các dự án ODA để đáp ứng tiến độ. 

Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư/ban QLDA, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trong công tác xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm được giao; rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân chi tiết có gắn với các mốc tiến độ cụ thể (phê duyệt dự án, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, ký kết tạm ứng hợp đồng, thi công xây lắp...) cho từng dự án cho các năm còn lại của kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, đặc biệt là với các dự án ODA, các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng cấp bách để kịp thời tổng hợp những dự án có nguy cơ không thể thực hiện hết kế hoạch trung hạn được giao báo cáo Chính phủ, Quốc hội có phương án xử lý; Phân bổ kế hoạch ngay sau khi nhận được Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 của TTgCP, Bộ KH&ĐT, cho các chủ đầu tư/ban QLDA; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế, dự toán các công trình, dự án đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý đấu thầu, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình, xử lý kịp thời những tồn tại về chất lượng, sự cố công trình... 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và là năm thứ 9 thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020. Bối cảnh trong nước, quốc tế bên cạnh những mặt thuận lợi, còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, đặt ra cho ngành giao thông vận tải (GTVT) nói chung và Bộ GTVT những nhiệm vụ hết sức nặng nề để tiếp tục đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó đặc biệt là hạ tầng GTVT nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, tạo tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngành GTVT phải tập trung tham mưu cho Chính phủ các giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT đồng bộ; tập trung tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời tái cấu trúc các lĩnh vực dịch vụ vận tải để giảm chi phí logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành GTVT cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuyên ngành GTVT. Phải xác định đây là nhân tố hàng đầu quyết định tạo môi trường để phát triển và cũng là nhân tố quyết định tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; là nhân tố quyết định việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước chuyên ngành hiệu quả hơn. Cùng với đó, Bộ GTVT phải tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng GTVT.

Trong đó, cần quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng 5 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm quy hoạch đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển, đường thuỷ nội địa. Các quy hoạch phải đảm bảo kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp với các cảng biển; kết nối giữa quy hoạch phát triển các mạng giao thông vùng và kết nối đồng bộ với mạng lưới quốc gia. Trên cơ sở quy hoạch, Bộ GTVT sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chú ý xây dựng lộ trình thực hiện dự án đầu tư gắn với kế hoạch hoá nguồn vốn đầu tư và xác định cơ cấu nguồn vốn, xác định các dự án ưu tiên đầu tư làm cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng.

Một yêu cầu với Bộ GTVT được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn gắn với nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ. Trong đó, có các tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương-Cần Thơ; Cảng hàng không Long Thành, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài; nâng cấp cải tạo đường sắt; đầu tư phát triển các cảng biển (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải)…

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công Thương, ngành than sớm nghiên cứu đầu tư các cảng chuyên dùng xuất nhập khẩu than, bởi đây là vấn đề gắn liền với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để tăng tính kết nối, đồng bộ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT sớm nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối với các tuyến cao tốc như kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc với cao tốc Nội Bài-Lào Cai (Tuyến cao tốc Hoà Bình-Mộc Châu; Lạng Sơn - Cao Bằng; Đồng Đăng-Trà Lĩnh…); các tuyến kết nối với cao tốc Bắc Nam.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường thuỷ nội địa, đặc biệt là dự án xử lý các nút thắt của giao thông thuỷ nội địa như Kênh Chợ Gạo, Cầu Đuống; các dự án giao thông quan trọng khác như Quốc lộ 60, cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu 2; hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh…

Đối với giao thông nông thôn, Phó Thủ tướng yêu cầu phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu để có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực. Đồng thời, cần có giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra với hạ tầng GTVT, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn.

Thẳng thắn nhìn nhận những nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông thời gian qua tuy đã có hiệu quả, nhưng chưa đạt mục tiêu, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, các sự cố mất an toàn hàng không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ GTVT cần khẩn trương rà soát lại các quy định, phương pháp tổ chức, phân luồng giao thông; phối hợp với các Bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương để triển khai các biện pháp tổng thể nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Bộ GTVT cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Công an và các địa phương tăng cường các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, bảo đảm kéo giảm tai nạn giao thông cả năm 2019 và những năm tiếp theo, trước mắt là thời kỳ cao điểm dịp nghỉ Tết và mùa lễ hội Xuân năm 2019. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phải đổi mới công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành để kịp thời điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện siết chặt quản lý vận tải và duy trì thực hiện kiểm soát tải trọng xe; công tác tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe.

Đối với các dự án BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án, không để phát sinh các điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, hoàn thành thắng lợi Kế hoạch năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị trước hết ngành GTVT cần nâng cao năng lực của ngành thông qua rà soát tái cấu trúc ngành giao thông về chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, chất lượng nguồn nhân lực…; tái cấu trúc các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành GTVT để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành, để GTVT luôn là ngành “đi trước mở đường”, góp phần phát triển KT-XH đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình để thúc đẩy GTVT phát triển. Chính quyền, nhân dân các địa phương cần quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông; tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của ngành GTVT, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía đông và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi cố tình gây mất trật tự an ninh xã hội tại các trạm thu phí BOT.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thông báo kế hoạch vốn đầu tư để các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ GTVT kịp thời triển khai giải ngân, bảo đảm kế hoạch được giao.

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong xử lý các tồn tại, vướng mắc cũng như triển khai các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy 5 Tổng công ty vừa được chuyển giao từ Bộ GTVT về Ủy ban ổn định, phát triển./.


Mạnh Hùng